Siedleckie Centrum Edukacyjne z powodzeniem od wielu lat prowadzi placówki oświatowe.

Specjalizuje się w organizowaniu szkół ogólnokształcących dla dorosłych o charakterze zaocznym.

Teraz także rozszerzyło ofertę o:

 • technika,
 • szkoły policealne,
 • szkoły zawodowe,

Mamy blisko 30000 absolwentów !!!

Wszystkie prowadzone przez SCE placówki posiadają uprawnienia szkół publicznych i nadzorowane są przez Kuratoria Oświaty.
Od początku działalności do dnia dzisiejszego, naszym szkołom przyświecają idee:

 • Blisko
 • Wysoka jakość kształcenia
 • Maksymalna pomoc z naszej strony, w postaci środków dydaktycznych i odpowiedniej opieki kadry pedagogicznej

„W życiu nie ma nic za darmo.”

~przysłowia polskie

Od początku działalności, nasze szkoły są płatne.
Uważamy Ciebie za naszego klienta, który płacąc chce uzyskać odpowiedni poziom kształcenia i obsługi.

Oferujemy ponadto:

 • materiały dydaktyczne w postaci skryptów, płyt CD, zeszytów i innych,
 • możliwość korzystania z najnowocześniejszego, prestiżowego systemu nauki języków obcych metodą SITA,

W naszych szkołach:

 1. Funkcjonuje system zaocznego kształcenia.
 2. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie (sobota, niedziela).
 3. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
 4. Każdy semestr kończy się zdaniem prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów oraz egzaminem semestralnym.
 5. Egzaminy semestralne są przeprowadzane przez nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w trakcie semestru.
 6. Egzamin maturalny organizowany jest w szkole, do której uczęszcza słuchacz.
 7. Wydajemy świadectwa ukończenia państwowej szkoły średniej.
 8. Stwarzamy atmosferę, która spowoduje, że bez problemu ukończysz naszą szkołę!

Zawsze dopasujemy się do Twoich potrzeb!