Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie

Szkoła Policealna technik administracji

 Ideą przyświecającą utworzeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świętajnie było umożliwienie osobom dorosłym zdobycia średniego wykształcenia bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania. W celu umożliwienia nauki osobom pracującym, zajęcia odbywają się w co drugą sobotę i niedzielę.

     Szczególnie zapraszamy do nauki w szkole osoby zamieszkałe nie tylko w Świętajnie, ale i w Szczytnie, Myszyńcu, Rozogach, Dźwierzutach, Spychowie, Wielbarku i okolicach. Dotychczas w naszej szkole wykształcenie średnie zdobyło 286 absolwentów.

     Zapewniamy komfort i miłą atmosferę podczas zajęć lekcyjnych. Niskie czesne oraz życzliwe podejście kadry gwarantują zadowolenie naszych słuchaczy.

     Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i nadzorowana jest przez Kuratorium Oświaty.

    Absolwenci otrzymują państwowe świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Zapraszamy do nauki w szkole. Nie czekaj! Zapisz się już dziś!

Dane placówki:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie
ul. Młodzieżowa 2,
12-140 Świętajno 
(Budynek Gimnazjum)

tel. 513-706-534