Przez okres działania firmy nasze szkoły prowadziły zajęcia w ponad 100 miejscach !

Siedleckie Centrum Edukacyjne  – jest zainteresowana  utworzeniem  Liceum  Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych w każdej, chcącej podjąć się tego projektu, publicznej placówce oświatowej.

Interesują Nas gminy zarówno o małej jak i większej liczebności mieszkańców (od 3000 osób).

Pragniemy poinformować, że od wielu lat prowadzimy z powodzeniem placówki  oświatowe w całej Polsce.  Mury naszych szkół opuściło blisko 30 000 absolwentów.

Ideą  prowadzonych  przez  nas  placówek  jest  umożliwienie  osobom dorosłym zdobycia  średniego wykształcenia bez konieczności  opuszczania miejsca zamieszkania. W celu umożliwienia nauki osobom pracującym, zajęcia odbywają się w co drugą sobotę i niedzielę.

Dynamiczny rozwój firmy pozwala nam zwiększyć wachlarz możliwości dla naszych słuchaczy. Oferujemy w naszych placówkach między innymi naukę języków obcych systemem SITA. Wszyscy słuchacze prowadzonych przez nas szkół otrzymują nieodpłatnie materiały do nauki.

Wszystkie  prowadzone  przez  nas  placówki  posiadają  uprawnienia  szkół  publicznych  i  nadzorowane  są przez Kuratoria  Oświaty. 

Absolwenci  otrzymują  państwowe  świadectwa  ukończenia  szkoły średniej  oraz mają  możliwość  przystąpienia  do  egzaminu  maturalnego.

Korzyści  wynikające  z funkcjonowania  Naszej szkoły  w  Państwa placówce  to:

1.   Umożliwienie lokalnej  społeczności  zdobycia  średniego  wykształcenia.

2.   Możliwość  uzyskania  dodatkowych  dochodów  przez Państwa pracowników.

3.    Dodatkowe środki finansowe dla Państwa szkoły za wynajem sal lekcyjnych.

 gestii Siedleckiego Centrum  Edukacyjnego leży:

–  cały  proces  związany  z  rejestracją i  umocowaniem  prawnym szkoły;

–  czynności  i  koszty  związane  z  naborem  i  reklamą  szkoły;

–  obsługa  księgowa i administracyjna  nauczycieli oraz słuchaczy.

W związku z powyższym, zwracamy  się  do  każdego zainteresowanego  dyrektora publicznej  placówki oświatowej (szkoły podstawowej, gimnazjum, ZSZ), z propozycją podjęcia wspólnej inicjatywy utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla  Dorosłych.

Szczerze zachęcam do umówienia się na niezobowiązujące spotkanie,
podczas którego zostałyby szczegółowo nakreślone ramy ewentualnej współpracy.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w Państwa okolicy mogą znajdować się placówki konkurencyjne oferujące kształcenie dorosłych. Jednak mając na uwadze Nasze wieloletnie doświadczenie w radzeniu sobie na lokalnych rynkach oświatowych jesteśmy gotowi zaryzykować własne fundusze, aby stworzenie ww. szkoły stało się u Państwa możliwe.

Ponadto, każdy dyrektor ma możliwość otworzenia w liceum, szkoły policealnej umożliwiającej słuchaczom zdobycie wymarzonych zawodów. To My pomagamy w przygotowaniu statutów, sal oraz zapewniamy niezbędne wyposażenie dodatkowo zajmujemy się naborem oraz bieżącym prowadzeniem szkoły.

Pełna pula możliwości i prowadzonych kierunków znajduje się w zakładce „szkoły policealne” 

Wszelkie dodatkowe informacje można  uzyskać poprzez kontakt z naszymi oddziałami lub biurem ->  Kontakt